Xem phim Ông Hoàng Khách Sạn Vietsub - Thuyết minh Full HD

Hoàn Tất (32/32)
5/5 - (102 bình chọn)

Sau cái chết của bố là chủ tịch khách sạn Ciel, Ah Mo Ne trở về nước để điều tra sự thật. Những tưởng rằng chủ tịch chính là người cha đã bỏ rơi mình nên Cha Jae Wan luôn mang trong lòng nỗi căm hận tột độ. Hai con người với đầy những vết thương lòng đã yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau bởi những mưu mô và tham vọng của Lee Joong Goo – bố ruột của Jae Wan.

60 phútm 2014 8 lượt xem

Background
Danh sách tập phim
1 Ảnh Tập 1B2023
2 Ảnh Tập 1A2023
3 Ảnh Tập 2B2023
4 Ảnh Tập 2A2023
5 Ảnh Tập 3A2023
6 Ảnh Tập 3B2023
7 Ảnh Tập 4A2023
8 Ảnh Tập 4B2023
9 Ảnh Tập 5A2023
10 Ảnh Tập 5B2023
11 Ảnh Tập 6A2023
12 Ảnh Tập 6B2023
13 Ảnh Tập 7A2023
14 Ảnh Tập 7B2023
15 Ảnh Tập 8A2023
16 Ảnh Tập 8B2023
17 Ảnh Tập 9B2023
18 Ảnh Tập 9A2023
19 Ảnh Tập 10A2023
20 Ảnh Tập 10B2023
21 Ảnh Tập 11A2023
22 Ảnh Tập 11B2023
23 Ảnh Tập 12A2023
24 Ảnh Tập 12B2023
25 Ảnh Tập 13A2023
26 Ảnh Tập 13B2023
27 Ảnh Tập 14A2023
28 Ảnh Tập 14B2023
29 Ảnh Tập 15A2023
30 Ảnh Tập 15B2023
31 Ảnh Tập 16A2023
32 Ảnh Tập 16B2023
33 Ảnh Tập 17A2023
34 Ảnh Tập 17B2023
35 Ảnh Tập 18A2023
36 Ảnh Tập 18B2023
37 Ảnh Tập 19A2023
38 Ảnh Tập 19B2023
39 Ảnh Tập 20A2023
40 Ảnh Tập 20B2023
41 Ảnh Tập 21A2023
42 Ảnh Tập 21B2023
43 Ảnh Tập 22A2023
44 Ảnh Tập 22B2023
45 Ảnh Tập 23A2023
46 Ảnh Tập 23B2023
47 Ảnh Tập 24A2023
48 Ảnh Tập 24B2023
49 Ảnh Tập 25A2023
50 Ảnh Tập 25B2023
51 Ảnh Tập 26A2023
52 Ảnh Tập 26B2023
53 Ảnh Tập 27A2023
54 Ảnh Tập 27B2023
55 Ảnh Tập 28A2023
56 Ảnh Tập 28B2023
57 Ảnh Tập 29A2023
58 Ảnh Tập 29B2023
59 Ảnh Tập 30A2023
60 Ảnh Tập 30B2023
61 Ảnh Tập 31A2023
62 Ảnh Tập 31B2023
63 Ảnh Tập 32A2023
64 Ảnh Tập 32B2023
Thông tin
Diễn viên
Background
Bình luận 0